Therapy

iatr_mastou2Ο μαστός είναι ένα όργανο σύνθετο στη διαγνωστική προσέγγιση. Οι περισσότερες γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου 1 στις 8 θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας ο καρκίνος αυτός να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι το σημαντικότερο όπλο που διαθέτουμε κατά του καρκίνου του μαστού. Αυτός ο στόχος για να επιτευχθεί χρειάζονται τα ακόλουθα:

  1. κλινική εξέταση από ειδικό χειρουργό 1 φορά το χρόνο μετά τα 35 (με τη μαστογραφία ή τον υπέρηχο)

  2. αυτοεξέταση 1 φορά το μήνα

  3. μαστογραφία αναφοράς στα 35 και μετά τα 40

 

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση του μαστού και στην ίαση στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Σε νέες γυναίκες το υπερηχογράφημα είναι η καταλληλότερη εξέταση, επειδή ο μαστός σε αυτήν την ηλικία είναι πυκνός και η μαστογραφία δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που επίσης έχουν πυκνό μαστό θα πρέπει να ακολουθούν και υπερηχογράφημα. Σε κάποιες περιπτώσεις όταν υπάρχει ένδειξη χρησιμοποιούμε και την μαγνητική τομογραφία. Σε γυναίκες υψηλού κινδύνου συστήνουμε εξατομικευμένη διαδικασία, εξατομικευμένα πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν συχνούς ελέγχους, ειδικές εξετάσεις ακόμα και γονιδιακό έλεγχο.

Με τις προαναφερθείσες εξετάσεις είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε σχεδόν το σύνολο των καρκίνων του μαστού. Όταν υπάρχει ψηλαφητό ένδειγμα ή όταν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία κακοήθειας πρέπει η βλάβη να «ταυτοποιηθεί» δηλαδή να γίνει βιοψία. Σε κάποιες περιπτώσεις οπού η ψηλαφητή μάζα δεν είναι ύποπτη και συνυπάρχουν άλλοι παράγοντες που μας επιβεβαιώνουν την καλοήθεια τότε μπορούμε να επιλέξουμε την παρακολούθησή τους.

iatr_mastou_new_02 iatr_mastou_new_03

 

Τεχνικές βιοψίας μαστού
  • Η FNA, η παρακέντηση με λεπτή βελόνα και αναρρόφηση υλικού προς κυτταρολογική εξέταση τείνει να καταργηθεί γιατί δε μας δίνει επαρκείς και αληθείς πληροφορίες.

  • Η βιοψία με κόπτουσα βελόνη (core biopsy). Είναι η τεχνική που ακολουθείται στις περισσότερες περιπτώσεις. Η λήψη γίνεται κατά προτίμηση υπό υπερηχογραφικό έλεγχο και μπορεί να εντοπίσει και μη ψηλαφητούς όγκους. Η μέθοδος είναι καλά ανεκτή και μας δίνει πολλές πληροφορίες.

  • Η χειρουργική αφαίρεση με σεσημασμένο σύρμα στη μαστογραφία μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε μικροαποτιτανώσεις και την αφαίρεσή τους.

  • Η ανοιχτή βιοψία. Στην ανοιχτή βιοψία αφαιρούμε όλον τον όγκο στο χειρουργείο και κατόπιν το στέλνουμε για βιοψία. Οι περεταίρω θεραπευτικοί χειρισμοί θα καθοριστούν με βάση το ιστολογικό στάδιο.


Στάδια καρκίνου του μαστού

Η κατάταξη του καρκίνου του μαστού σε στάδια είναι σημαντική και σχετίζεται σίγουρα με την πρόγνωση της νόσου. Ο καρκίνος του μαστού κατατάσσεται σε στάδια ανάλογα με το αν είναι διηθητικός, ανάλογα με το μέγεθος του, αν υπάρχουν διηθημένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες και με το αν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Στις μέρες μας υπάρχει η τάση οι ασθενείς να κατατάσσονται σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Στην κατάταξη αυτή παίζουν σημαντικό ρόλο παράγοντες όπως η ηλικία, η επιθετικότητα του όγκου, οι ορμονικοί υποδοχείς και αλλά βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου. Στόχος μας είναι η εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή.


Ιατρικό staff

Η έγκαιρη διάγνωση και η επιτυχής αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μιας ομάδας ειδικών που ασχολούνται με την νόσο. Στο κέντρο αυτής της ομάδας βρίσκεται ο χειρουργός του μαστού και είναι ο γιατρός αναφοράς για την ασθενή. Πολύ σημαντική είναι και η συνεργασία του χειρουργού με τον ακτινοδιαγνωστή, τον ειδικό παθολογοανατόμο, τον ακτινοθεραπευτή, τον ογκολόγο, τον πλαστικό χειρουργό και ενίοτε με τον ψυχολόγο.

 

plasis_small
ATHENS - GLYFADA
Agg. Metaxa & GR. Labraki  21 Street
Post Code. 166 75
Phone.: 210 8940930
Fax: 210 8940915
Mobile.: 6974832064
Mobile.: 6932193181
E-mail: tzamadaki@yahoo.gr
E-mail: krasotitos@yahoo.gr

κατασκευή ιστοσελίδων aboutnet